Disclaimer en Privacy

Dit is het privacybeleid van:

JUWA SOLUTIONS BV, handelend onder de naam "De Knikkerprins"
Lostraat 172
2220 Heist-op-den-Berg (België)
Ondernemingsnummer BE0744933868

(hierna 'De Knikkerprins' genoemd)

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons, De Knikkerprins draagt zorg voor de gegevens die met ons deelt. We vinden het ook belangrijk dat je weet waarom wij je gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je uitleg hoe en waarom we je gegevens verkrijgen, gebruiken en verwerken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

In dit Privacybeleid verwijzen we naar "Persoonsgegevens", hiermee bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) maar ook bijvoorbeeld producten die je hebt gekocht of e-mails die je naar De Knikkerprins stuurt.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.
Heb je nog vragen rond het Privacybeleid, aarzel dan niet contact op te nemen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door De Knikkerprins?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Gegevens die De Knikkerprins verzamelt:
- Gebruikersgegevens

De Knikkerprins verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de eventuele inloggegevens die aan u worden verstrekt door De Knikkerprins.

- Automatisch Gegenereerde Informatie

De Knikkerprins verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt De Knikkerprins informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door De Knikkerprins.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt De Knikkerprins uw persoonsgegevens?

JUWA SOLUTIONS BV, handelend onder de naam "De Knikkerprins", verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en De Knikkerprins;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

De Knikkerprins zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om je order af te handelen(bijvoorbeeld de bezorger) of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Overzicht van gegevensverwerkers:
(De klant geeft hierbij toestemming om de volgende verwerkers namens De Knikkerprins in te schakelen)

  Bedrijf Omschrijving van verwerking Link naar privacybeleid
Webwinkelsoftware Lightspeed HQ Opslaan van Persoonsgegevens ontvangen van de Klant voor het uitvoeren en ondersteuning van het order aan de Klant.  
Betaalsoftware Mollie Afhandelen van betalingen.  
Betaalsoftware Paypal Afhandelen van betalingen.  
Betaalsoftware Afterpay Afhandelen van betalingen.  
eCommerce Hotjar Uitvoeren van gedragsanalyses van onze klant bij het gebruiken van de website.  
Verzending Sendcloud Verwerken van gegevens voor het versturen van bestelde goederen  
eCommerce Google Analytics Uitvoeren van gedragsanalyses van onze klant bij het gebruiken van de website.  
Nieuwsbrief Mailchimp Versturen van nieuwsbrieven.  

 

Op welke wijze beschermt De Knikkerprins uw persoonsgegevens?

De Knikkerprins zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door De Knikkerprins vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-encryptie verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van de gekozen payment service provider Mollie, Paypal of Afterpay worden verwerkt.

Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van De Knikkerprins, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Knikkerprins. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door De Knikkerprins verwerkt worden in gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan onze klantendienst per mail of per post.

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal De Knikkerprins zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

Als je je recht van inzage uitoefent zal De Knikkerprins je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

8. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  [email protected]

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Nieuwsbrieven

Je ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met De Knikkerprins via [email protected].

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van De Knikkerprins?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. De Knikkerprins heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. De Knikkerprins accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van De Knikkerprins heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

GEBRUIK VAN COOKIES DOOR DE KNIKKERPRINS

De Knikkerprins maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal De Knikkerprins indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de De Knikkerprins-website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door De Knikkerprins opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. De Knikkerprins gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google Analytics) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc.

Bijzonderheden Google Analytics, Facebook en Twitter

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Facebook social plug-ins (2-kliks-oplossing)

Op onze website worden zogeheten Social Plugins (‘plugins’) van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Deze dienst wordt door de onderneming Facebook Inc. aangeboden (de ‘aanbieder’). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins via de zogeheten 2-kliks-oplossing in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij de oproeping van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van Facebook tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plugins activeert en daarmee uw toestemming geeft tot het doorgeven van informatie, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plugins wordt rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Facebook hebt of niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Vind ik leuk’, worden eveneens direct meegedeeld aan een server van Facebook en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij Facebook gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.  

Doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Facebook onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Twitter social plug-in

Op onze website worden zo geheten Social Plugins (‘plugins’) van de microbloggingdienst Twitter gebruikt. Twitter wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’) geëxploiteerd. De plugins worden aangemerkt met een TwitterLogo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauw ‘Twitter-vogeltje’. Een overzicht van de Twitter-plugins en hoe zij eruit zien, kunt u hier vinden: https://about.twitter.com/nl/resources/buttons

Wanneer u een pagina van onze website die een dergelijke plugin bevat oproept, brengt uw server een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plugins wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugins krijgt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen profiel bij Twitter hebt of u niet ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van Twitter in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze website onmiddellijk onder uw Twitter-account onderbrengen. Interacties met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u klikt op de knop ‘Twitteren’, worden eveneens direct doorgegeven aan een server van Twitter en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien bij op uw Twitter-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

De doelstelling en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en in-stellingsmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zijn te vinden in de richtlijnen gegevensbescherming van Twitter onder https://twitter.com/privacy Wanneer u niet wilt dat Twitter de gegevens die worden verzameld via onze website, rechtstreeks onderbrengt onder uw Twitter-account, moet u voor u onze website bezoekt, uitloggen bij Twitter. Ook met Add-Ons voor uw browser kunt u helemaal verhinderen dat Twitter-plugins worden geladen, bijvoorbeeld met de skript-blocker ‘No-Script’ (http://noscript.net/).

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Update: 24 mei 2018

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

De Knikkerprins
JUWA SOLUTIONS BV
Lostraat 172 - 2220 Heist-op-den-Berg (België)

[email protected]

 

DISCLAIMER

www.knikkerprins.com is eigendom van JUWA SOLUTIONS BV

Contactgegevens:

Lostraat 172 - 2220 Heist-op-den-Berg (België)
+32(0)497 727 137

Adres maatschappelijk zetel:

Lostraat 172 - 2220 Heist-op-den-Berg (België) 

E-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE0744933868


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan JUWA SOLUTIONS BV of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

www.knikkerprins.com - Juwa Solutions BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Juwa Solutions BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

www.knikkerprins.com - Juwa Solutions BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Juwa Solutions BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

www.knikkerprins.com - Juwa Solutions BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

www.knikkerprins.com - Juwa Solutions BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Anwerpen(België) bevoegd.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »