Vragen over retourneren

Wil je graag iets retourneren? 
Geen probleem, dat kan tot 14 na ontvangst van je pakket. 


Uitgebreide info over het herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (De Knikkerprins - Tim Landschoot, Hendrik Consciencelaan 49, 8000 Brugge(België), info@knikkerprins.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogste stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (De Knikkerprins - Tim Landschoot, Hendrik Consciencelaan 49, 8000 Brugge(België), info@knikkerprins.com) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: 
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft; 
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

 

Zit je nog met een vraag waar je niet meteen het antwoord op vind?

Je kan de Knikkerprins op diverse manieren contacteren:

  • Via het contactformulier op onze contact-pagina
  • Door een mail te sturen naar info@knikkerprins.com
  • Telefonisch op het nummer +32(0)478 567 357Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »